KNJIŽNICA

Knjižnica - kontakt:

PREDMETNA STOPNJA
Adamičeva 16
1000 Ljubljana
☎  01 / 5007 161


RAZREDNA STOPNJA
Vodnikova 162
1000 Ljubljana
☎ 01 / 5007 185


 

Knjižničarki:

Viktorija Cin:
is.senra.tseug@nic.ajirotkiv
Ana Hancock:
is.vv-so@kcocnah.ana

Knjižnici na obeh šolah sta odprti med 8.00 do 14.00 uro.

Urnik izposoje za učence je izobešen na vratih obeh knjižnic.
V primeru, da je knjižnica zaprta je obvestilo na vratih knjižnic.

PRAVILA ZA ČLANE ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižnica je kulturno, informacijsko in izobraževalno središče šole. Namenjeno je vsem učencem in zaposlenim na šoli.
Vsak učenec naše šole je tudi član šolske knjižnice, kjer veljajo naslednja pravila:
• izposoja knjig je brezplačna, hkrati si lahko izposodiš največ štiri knjige,
• knjige izbiraš sam ali po nasvetu in ob pomoči knjižničarke,
• knjige si lahko izposodiš na dom, razen tistih, ki jih potrebujemo za delo v knjižnici (enciklopedije, leksikoni, priročniki),
• knjige si izposodiš za 14 dni; rok izposoje lahko enkrat podaljšaš, razen za knjige za domače branje,
• knjige si izposojaš na dom v času, ki je določen z urnikom izposoje,
• izposojenih knjig ne posojaj drugim,
• kadar knjigo poškoduješ ali izgubiš, takoj sporoči knjižničarki; močno poškodovano ali izgubljeno knjigo nadomestiš z novo ali drugo,
• v knjižnici se kulturno obnašaj,
• s knjigo skrbno ravnaj,
• pazi na urejenost knjižnice in ohranjanje opreme,
• med poletnimi počitnicami je knjižnica zaprta, zato pred zaključkom šolskega leta vrni vse izposojene knjige v knjižnico,
• za izposojo knjižničarskega gradiva na predmetni stopnji ne potrebuješ izkaznice na razredni stopnji pa jo vedno prinesi s seboj.

NAJPOMEMBNEJŠE PRAVILO:
KNJIGE VRAČAJ REDNO IN V PREDPISANEM ROKU, DA SI JIH LAHKO IZPOSODIJO TUDI DRUGI UČENCI.

Knjižničarka:
Viktorija Cin, Vesna Branica

Ravnateljica:
Vesna Žagar Gabrovšek

Dragi otroci, mladostniki in starši!

Branje je življenjsko pomembna zmožnost, ki posamezniku omogoča normalno delovanje vsak dan, je osnova učenju in izobraževanju in lahko bistveno prispeva k osmišljanju posameznikovega življenja. Branje je koristno in nudi užitek.

Branje pa je lahko tudi »v pomoč«, saj knjige obravnavajo različne probleme in nam jih pomagajo razumeti. V knjigah najdemo odgovore na vprašanja, modrost in številne poti, ki vodijo k reševanju težav in stisk.

Nekaj informacij v zvezi bralno značko;

  • branje za bralno značko se prične 17. septembra in zaključi 2. aprila,
  • bralna značka ni obvezna , je prostovoljna in učenec se jo udeleži samo, če želi,
  • izbor (seznam) knjig , ki naj bi jih učenec prebral je poljuben in primeren starosti otroka ,
  • pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig po temah, zvrsteh in žarnih najdete na spletni strani Pionirska knjižnice (Tilka Jamnik)www.mklj.si/prirocnik (seznam je tudi v šolski knjižnici)

Število knjig in pesmic, ki naj bi jih učenci prebrali:

1. razred 2 knjigi 2 pesmici
2. razred 2 knjigi 2 pesmici
3. razred 2 knjigi 3 pesmice
4. razred 3 knjige 3 pesmice
5. razred 4 knjige 3 pesmice
6. razred 4 knjige 3 pesmice
7. razred 4 knjige 3 pesmice
8. razred 5 knjig 3 pesmice
9. razred 5 knjig 3 pesmice

VODNIKOV ČUK

Drage bralke in dragi bralci!

Vsi, ki radi berete, lahko osvojite priznanje, ki ga podeljujemo na naši šoli. Priznanje se imenuje Vodnikov čuk. Za osvojitev bronastega Vodnikovega čuka je potrebno prebrati 5 knjig, za srebrnega 10 knjig in za zlatega 20 knjig. Vodnikovega čuka opravljate pri šolski knjižničarki Viktoriji Cin. Z osvojitvijo bronastega si lahko izposojate v šolski knjižnici eno dodatno knjigo, z osvojitvijo srebrnega dve, z osvojitvijo zlatega pa dodatne štiri knjige.
Za vsakega opravljenega Zlatega čuka si lahko v naslednjem šolskem letu izposojate še eno dodatno knjigo.

Kaj je potrebno narediti, da opraviš Vodnikovega čuka?
– napisati, kaj ti je bilo v knjigi všeč, in narisati dogodek iz knjige, ali
– napisati vsebino knjige.

Začetek in zaključek tekmovanja: ( vsako šolsko leto enako)
Tekmovanje se začne 2. nov. in zaključi 2. aprila.

Želim vam veliko veselja pri prebiranju zanimivih knjig.

Vaša knjižničarka
Viktorija Cin

Dostopnost