SEZNAM UČBENIKOV,DELOVNIH ZVEZKOV IN PRIPOMOČKOV ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Odjava Prehrane

Prehrano lahko odjavljate: moc.liamg@kindovanarherp 
ali
📞
01/5007 189 (org. prehrane) 
📞
01/5007 188 (kuhinja)

NASLOV

PREDMETNA STOPNJA

Adamičeva 16
1000 Ljubljana
☎  01 / 5007 150

📠 01 / 5007 160
is.vv-so@ovtsinjat

RAZREDNA STOPNJA

Vodnikova 162
1000 Ljubljana
☎ 01 / 5007 180
☎ 01 / 5007 181

Spoštovani starši!

Na tej strani so objavljeni seznami učbenikov in delovnih zvezkov po oddelkih za naslednje šolsko leto.

Učenci od 1. do 3. r:
– učbenike si brezplačno izposodijo iz učbeniškega sklada,
– delovne zvezke dobijo brezplačno iz učbeniškega sklada,
– ostale potrebščine starši kupite sami.

Učenci od 4. do 9. r:
– učbenike si brezplačno izposodijo iz učbeniškega sklada,
– delovne zvezke in ostale potrebščine starši kupite sami.

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN:
📌
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV OD 1. DO 9. RAZREDA

📌
SEZNAM UČBENIKOV OD 2. DO 9. RAZREDA

Seznam potrebščin:

1. DO 5. RAZRED
1.A,   1.B,   1.C
2.A,   2.B,   2.C
3.A,   3.B,   3.C
4.A,   4.B,   4.C
5.A,   5.B,   5.C

6. – 9. RAZRED
6. RAZRED
7. RAZRED
8. RAZRED
9. RAZRED

 

Dostopnost