Varna šolska pot

NASLOV

PREDMETNA STOPNJA

Adamičeva 16
1000 Ljubljana
tel: 01 / 5007 150

fax: 01 / 5007 160
is.vv-so@ovtsinjat

RAZREDNA STOPNJA

Vodnikova 162
1000 Ljubljana
tel: 01 / 5007 184

Knjižnica - kontakt:

PREDMETNA STOPNJA
Adamičeva 16
1000 Ljubljana
☎  01 / 5007 161


RAZREDNA STOPNJA
Vodnikova 162
1000 Ljubljana
☎ 01 / 5007 185


 

Knjižničarki:

Viktorija Cin:
is.senra.tseug@nic.ajirotkiv
Ana Hancock,
is.vv-so@kcocnah.ana

Naša šola je v naselju Zgornja Šiška. Njena ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. Šolski okoliš omejujejo: Kavadarska cesta z obvoznico na S, Šišenska cesta na J, Celovška cesta na V in Vodnikova cesta na Z. Naselji, ki mejita na našo šolo, pa sta: na S Dravlje, na Z Koseze.

 

(s klikom na sliko dostopate na   VARNE ŠOLSKE POTI NA PORTALU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA LJUBLJANA.SI)

Dostopnost