Razpis za prodajo šolskih kosil

Razpis za prodajo šolskih kosil

Osnovna šola Valentina Vodnika, Ljubljana, Adamičeva 16 na podlagi 4. Člena Pravilnika o prodaji blaga in storitev na trgu (v nadaljevanju Pravilnik) z dne 10. 8. 2022, objavlja

JAVNI RAZPIS

za prodajo šolskih kosil za šolsko leto 2022/2023

1. Predmet razpisa: prodaja šolskih kosil za delavce šole v OŠ Valentina Vodnika (v nadaljevanju zaposlene) in zunanje odjemalce za šolsko leto 2022/23.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo vsi zaposleni, fizične in pravne osebe.

3. Rok za prijave:

Pisne prijave v okviru razpisa oddajte na naslov: OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana, Vodnikova 162, po e-pošti na naslov:moc.liamg@kindovanarherp ali osebno v pisarni org. šolske prehrane g. Marjanu Renerju od 30. 8. 2022 naprej.

Vloga je priloga pravilnika, ki je objavljen tudi na spletni strani OŠ Valentina Vodnika.
Ker je število prostih mest za jemanje šolskih kosil omejeno, vas prosimo, da nas pred prijavo kontaktirate in se pozanimate, če je mesto še prosto.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na stari šoli Osnovne šole Valentina Vodnika, Vodnikova 162 (tel.: 01/5007 189).

Predsednica Sveta zavoda: Viktorija Cin, l. r.

Ravnateljica: Vesna Žagar Gabrovšek, l. r.

PRILOGE:

1. JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO KOSIL VALENTINA VODNIKA 

2. POGODBA ZA ZUNANJE NAROČNIKE KOSIL

3. PRAVILNIK O PRODAJI BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

4. PRIJAVNICA NA PREHRANO-ZAPOSLENI 

5. CENIK KOSIL ZA ZAPOSLENE IN ZUNANJE NAROČNIKE

6. CENIK OBROKOV ZA UČENCE

Dostopnost